Privacy

Privacy 

Bij Location Hautes-Fagnes respecteren en beschermen we uw privacy. Wij willen het vertrouwen dat u in ons stelt waardig blijven door onze site te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten. We willen ook dat u zich helemaal op uw gemak voelt tijdens het browsen op onze site. Daarom willen wij u op transparante wijze informeren over de voorzorgsmaatregelen die wij nemen bij de verwerking van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

1. Hoe slaan wij uw persoonsgegevens op?
1.1. Gegevens die u ons meedeelt
Wij houden ons aan de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
1.2. Gegevens die automatisch naar ons worden verzonden
Andere gegevens over u worden automatisch aan ons doorgegeven.
Zo registreren we via cookies verschillende zoekcriteria zoals: geografische locatie, ...
Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die enkel door locationhautesfagnes.be kan worden ontcijferd en enkel wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies zorgen ervoor dat u prettiger kunt navigeren op onze site. Het staat u uiteraard vrij om de installatie van deze cookies te weigeren. Als u cookies echter uitschakelt (in uw computerinstellingen), worden sommige secties mogelijk niet correct weergegeven of heeft u geen toegang tot bepaalde delen van de website. Cookies worden voor een periode van maximaal twaalf (12) maanden op de harde schijf van uw computer opgeslagen.
We registreren ook automatisch uw TCP/IP-adres, browsermerk en -versie, en de laatst bekeken webpagina.

2. Voor welke doeleinden slaan we sommige van uw gegevens automatisch op?
2.1. Algemene doeleinden
• om marktstudies of statistieken op te stellen over bezoeken aan de verschillende secties van onze site;
• meer in het algemeen, om het technisch beheer van onze site te verzekeren of zelfs de bevaarbaarheid ervan te verbeteren;
2.2. Direct marketing en communicatie naar derden
We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden doorgeven en die niet worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, tenzij u ons uw voorafgaande toestemming hebt gegeven ("opt-in") door het geval, waar van toepassing, de juiste vakjes aan te vinken op de site.
Nadat u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u op elk moment van gedachten veranderen. De wet bepaalt dat u het recht heeft om op verzoek en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bestemd voor direct marketingdoeleinden. Het enige wat u hoeft te doen, is ons uw verzoek te sturen door ons een e-mail te sturen naar info@locationhautesfagnes.be.

3. Hoe beschermen we de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?
Wij voeren beveiligingsbeleid met betrekking tot uw persoonsgegevens om zoveel mogelijk te voorkomen:
• ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw gegevens;
• oneigenlijk gebruik of openbaarmaking van uw gegevens;
• onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies van uw gegevens.
Onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht ten aanzien van hen.

4. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens?
U kunt gratis vragen om inzage en eventueel verwijdering van al uw persoonsgegevens uit onze database. Hiervoor stuurt u ons eenvoudig een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. We zullen dan doen wat nodig is om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

5. Algemene informatie
We hebben er een erezaak van gemaakt dat onze praktijken met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens strikt in overeenstemming zijn met de wetgeving die van toepassing is in België en binnen de Europese Unie:
• de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
• Verordening 2016/679/EU van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Houd er rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het privacybeleid van de websites waarnaar onze site, indien van toepassing, hyperlinks, sites van derden of partnersites bevat.